fria radikaler

 

Fria radikaler är en fysikalisk - kemisk term och betyder molekyler, som innehåller en eller flera opariga DSC04420
elektroner. Normalt finns alla elektroner som elektronpar och molekylen är då stabil. Fria radikaler är instabila och har mycket kort livslängd. Fria radikaler oxiderar alla typer av molekyler i cellerna, t ex DNA, fettsyror och proteiner.

Fria radikaler bildas när levern avgiftas och som en följd av virus, kemikalier, luftföreningar, skadliga ultravioletta strålar, förtunnat ozonskikt, strålning, rökning, olika sjukdomsprocesser, industriavfall och alla andra giftiga produkter som finns i vårt samhälle. Som knivar skär de fria radikalerna sönder cellväggarna och skadar dem. Fria radikaler är aggressiva ämnen som skadar kroppens celler och är medskyldiga vid bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och reumatism. 

För god hälsa är det viktigt, att överskottet av fria radikaler är så litet som möjligt. DSC04429

Mikroskop och ”sjöar” av skadade blodkroppar

Fria radikaler oxiderar fettsyror i röda blodkroppsmembranen, som blir skadade och därmed både sköra och stela. Detta leder till att den röda blodkroppen går sönder när den utsatts för ökat syrgastryck, t ex när den kommer i kontakt med luftens syre. Tittar man i mikroskop på en droppe koagulerat blod syns detta som tomma partier, ”sjöar” i en i övrigt jämnt röd matta av blodkroppar. Skadan på blodkropparna leder till försämrad syretillförsel till alla kroppens celler och detta kan förklara många symptom, t ex från hjärnan och musklerna.

Hos helt friska individer med bra antioxidantförsvar ser man inga ”sjöar” av skadade röda blodkroppar. DSC04473
Detta kallas 0 poäng. En svårt skadad individ kan maximalt ha fullt med ”sjöar” i alla fem bloddropparna i provet. Detta kallas 50 poäng.

Poängskala och eventuella åtgärder/behandlingar:

0 poäng = Ingen förekomst av fria radikaler, ej antioxidantbehov
1-5 poäng = Liten förekomst av fria radikaler, ät mera frukt och grönsaker
6-10 poäng = Acceptabelt, öka ytterligare intag av frukt och grönsaker 
11-15 poäng = Ökad aktivitet av fria radikaler, dosering enligt anvisning
16-25 poäng = Måttlig ökning, dosering enligt anvisning DSC04452
26-35 poäng = Kraftig ökning, dosering enligt anvisning
36-50 poäng = Mycket kraftig ökning, dosering enligt anvisning

 

boka tid gron